top of page

Cilji

Društvo WDS v skladu s svojimi cilji deluje na področju varovanja zdravja:

  • ustvariti želimo pogoje za razvoj in izboljšanje položaja žensk v zobozdravstveni dejavnosti,

  • izboljšati izmenjavo in distribucijo informacij z ustvarjanjem socialne mreže žensk v zobozdravstveni dejavnosti,

  • spodbujati strokovnjakinje na področju zobozdravstva za napredovanja v stroki in delu,  posebej mlade,

  • spodbujati ženske za kandidiranje na funkcije, ki odločajo o stroki,

  • ustvarjati kontakte in spodbujati komunikacijo med institucijami, strokovnjaki in združenji,

  • spodbujanje raziskav in projektov v prizadevanjih za izboljšanje položaja žensk v stroki

  • spodbujanje raziskav in projektov na področjih promocije ustnega zdravja kot pomembnega dejavnika kvalitete življenja in splošnega zdravja,

  • skrb za strokovnost in spoštovanje etičnih standardov enakih možnosti strokovnjakov na področju zobozdravstvene dejavnosti.

 

bottom of page