top of page
Cilji
Osnovne naloge
Ime in sedež društva
Vodstvo

O združenju

 

Društvo z imenom ZDRUŽENJE ŽENSK V ZOBOZDRAVSTVU SLOVENIJE - WOMAN IN DENTISTRY OF SLOVENIA (v nadaljnjem besedilu Društvo WDS) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično društvo, ki povezuje strokovnjake, ki se zanimajo, delajo, izobražujejo ali raziskujejo na področju zobozdravstvene dejavnosti.

 

Namen

Osnovni namen Društva WDS je prispevati k razvoju, prenosu znanja in izobraževanju (predavanja, delavnice, usposabljanja), spremljanje in ozaveščanje o položaju žensk zaposlenih v zobozdravstveni dejavnosti skozi kvalitetno informiranje in promocijo pomena enakih možnosti.

 

Cilji

Društvo WDS v skladu s svojimi cilji deluje na področju varovanja zdravja:

 • ustvariti želimo pogoje za razvoj in izboljšanje položaja žensk v zobozdravstveni dejavnosti,

 • izboljšati izmenjavo in distribucijo informacij z ustvarjanjem socialne mreže žensk v zobozdravstveni dejavnosti,

 • spodbujati strokovnjakinje na področju zobozdravstva za napredovanja v stroki in delu,  posebej mlade,

 • spodbujati ženske za kandidiranje na funkcije, ki odločajo o stroki,

 • ustvarjati kontakte in spodbujati komunikacijo med institucijami, strokovnjaki in združenji,

 • spodbujanje raziskav in projektov v prizadevanjih za izboljšanje položaja žensk v stroki

 • spodbujanje raziskav in projektov na področjih promocije ustnega zdravja kot pomembnega dejavnika kvalitete življenja in splošnega zdravja,

 • skrb za strokovnost in spoštovanje etičnih standardov enakih možnosti strokovnjakov na področju zobozdravstvene dejavnosti.

 

Osnovne naloge

 • širjenje najnovejših, popolnih in rednih informacij, novic in virov o delu na izboljšanju položaja žensk v zobozdravstveni dejavnosti v Sloveniji in svetu,

 • promoviranje žensk – strokovnjakinj na področju zobozdravstva v vseh medijih,

 • organizacija izobraževalnih, strokovnih in javnih srečanj,

 • organizacija predavanj, seminarjev in delavnic,

 • zavzemanje za strokovnost in etičnost ravnanja pri opravljanju zobozdravstvene dejavnosti,

 • zavzemanje za visoko strokovno delovanje in stalno izpopolnjevanje svojih članov,

 • zavzemanje za strokovno komunikacijo med slovenskimi in tujimi združenji v Sloveniji in svetu,

 • spodbujanje znanstveno raziskovalne dejavnosti na področju zobozdravstvene dejavnosti,

 • povezovanje s primerljivimi slovenskimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami,

 • izvajanje založniške dejavnosti kot podpora strokovni in znanstveno publicistični dejavnosti svojih članov,

 • razvijanje in utrjevanje strokovne vloge društva  v slovenskem  prostoru,

 • izvajanje preventivnih projektov z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja,

 • ustvarjanje socialne mreže strokovnjakinj na področju zdravstva.

 

Ime in sedež društva

Ime društva je ZDRUŽENJE ŽENSK V ZOBOZDRAVSTVU SLOVENIJE - WOMAN IN DENTISTRY OF SLOVENIA.

Skrajšano ime društva je Društvo WDS.

V angleščino prevedeno ime društva je WOMAN IN DENTISTRY OF SLOVENIA.

 

Sedež Društva WDS:  Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana

E-mail: zdruzenje.wds@gmail.com

 

Vodstvo

Predsednica

Prim.dr.Diana Terlević Dabić, dr. dent. med.

 

Tajnik združenja:

Tatjana Berger, univ.dipl.biol.

bottom of page