top of page

Program

 • spremljanje in sodelovanje v delu sekcije Women in dentistry FDI,

 • razvoj, prenos znanja in izobraževanja (predavanja, delavnice, usposabljanja),

 • spremljanje in ozaveščanje o položaju žensk zaposlenih v zobozdravstveni dejavnosti skozi kvalitetno informiranje in promocijo pomena enakih možnosti

 

Cilji :

 • ustvarjati pogoje za razvoj in izboljšanje položaja žensk v zobozdravstveni dejavnosti,

 • izboljšati izmenjavo in distribucijo informacij z ustvarjanjem socialne mreže žensk v zobozdravstveni dejavnosti,

 • spodbujati strokovnjakinje na področju zobozdravstva za napredovanja v stroki in delu,  posebej mlade,

 • spodbujati ženske za kandidiranje na funkcije, ki odločajo o stroki,

 • ustvarjati kontakte in spodbujati komunikacijo med institucijami, strokovnjaki in združenji,

 • spodbujanje raziskav in projektov v prizadevanjih za izboljšanje položaja žensk v stroki

 • spodbujanje raziskav in projektov na področjih promocije ustnega zdravja kot pomembnega dejavnika kvalitete življenja in splošnega zdravja,

 • skrb za strokovnost in spoštovanje etičnih standardov enakih možnosti strokovnjakov na področju zobozdravstvene dejavnosti.

 

 

Društvo WDS - združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije – woman in dentistry of Slovenia v skladu s svojimi cilji deluje na področju varovanja zdravja.

bottom of page