Postopek včlanitve

Oseba, ki želi postati redni član Društva WDS predloži pristopno pisno izjavo, v kateri izrazi željo postati član Društva WDS, ter izjavo da sprejema statut in etični kodeks Društva WDS.

Član Društva WDS se postane z vpisom v seznam članov, ki ga vodi tajnik društva.

Seznam članov vsebuje obvezne podatke: ime in priimek člana, naziv, datum rojstva, datum pristopa, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, kategorija članstva (redni, pridruženi, častni), prenehanje članstva.

 

          Izpolnite spletni obrazec PRIJAVNICA za članstvo v WDS ali 

 

          Izpolnite PRIJAVNICA-WDS-Članstvo-OBRAZEC v wordu

 

          Izpolnjenega pošljite po:

          e-mailu: zdruzenje.wds@gmail.com (v tem primeru podpis ni obvezen) ali

          na naslov: Društvo WDS, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana

 

Letna članarina znaša 40 EUR