top of page

Osnovne naloge

 • širjenje najnovejših, popolnih in rednih informacij, novic in virov o delu na izboljšanju položaja žensk v zobozdravstveni dejavnosti v Sloveniji in svetu,

 • promoviranje žensk – strokovnjakinj na področju zobozdravstva v vseh medijih,

 • organizacija izobraževalnih, strokovnih in javnih srečanj,

 • organizacija predavanj, seminarjev in delavnic,

 • zavzemanje za strokovnost in etičnost ravnanja pri opravljanju zobozdravstvene dejavnosti,

 • zavzemanje za visoko strokovno delovanje in stalno izpopolnjevanje svojih članov,

 • zavzemanje za strokovno komunikacijo med slovenskimi in tujimi združenji v Sloveniji in svetu,

 • spodbujanje znanstveno raziskovalne dejavnosti na področju zobozdravstvene dejavnosti,

 • povezovanje s primerljivimi slovenskimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami,

 • izvajanje založniške dejavnosti kot podpora strokovni in znanstveno publicistični dejavnosti svojih članov,

 • razvijanje in utrjevanje strokovne vloge društva  v slovenskem  prostoru,

 • izvajanje preventivnih projektov z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja,

 • ustvarjanje socialne mreže strokovnjakinj na področju zdravstva.

 

bottom of page