top of page
domusmedica-velika (1).jpg
SIMPOZIJ O POKLICNIH BOLEZNIH ZOBOZDRAVNIKOV IN KAKO PREVENTIVNO DELOVATI

Združenje WDS v sodelovanju s Sekcijo za preventivno medicino 16. 3. 2019, v Domus Medica, organizira 

SIMPOZIJ O POKLICNIH BOLEZNIH ZOBOZDRAVNIKOV IN KAKO PREVENTIVNO DELOVATI

ZBORNIK

ANKETA O ZADOVOLJSTVU

Kotizacija:

Kotizacija -  120€ z DDV-jem

Za člane združenja WDS in sekcije za preventivno medicino - 80€ z DDV-jem

Študentje 6. letnika in absolventi in upokojenci  - brez kotizacije

VABILO

1. SIMPOZIJ O POKLICNIH BOLEZNIH ZOBOZDRAVNIKOV IN KAKO PREVENTIVNO DELOVATI

Termin:  16.marec 2019,  Modra dvorana Domus medica, Ljubljana

 

Spoštovane kolegice in kolegi zobozdravniki, spoštovani sodelavci!

Združenje WDS v sodelovanju s Sekcijo za preventivno medicino SZD organizira  simpozij o poklicnih boleznih zobozdravnikov in boleznih povezanih z zobozdravniškim delom. Zobozdravnik/ca je eden od poklicev z visokim tveganjem za pojav teh bolezni, zato je namen simpozija promocija zdravja pri zobozdravniškem delu. Povabili smo priznane strokovnjake s področja medicine dela, prometa in športa, ortopedije, fiziatrije, kardiologije, dermatologije, otorinolaringologije in okulistike, da nam osvetlijo zdravstvene vidike zobozdravniškega poklica. Govorili bomo tudi o poškodbah med delom v ordinaciji in kako jih preprečiti. Posebno pozornost pa bomo posvetili ergonomiji in se naučili kaj lahko naredimo za svoje telo med delom v ordinaciji.

Zakonodajalec od nas zahteva po 44. členu Zakona o nalezljivih boleznih in 14. členu Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa in obvladovanje bolnišničnih okužb, obvezno in sistematično usposabljanje vseh zdravstvenih delavcev o načinih prenosa okužb v zobozdravstveni ambulanti. Zato smo v program vključili predavanje in delavnico o preprečevanju širjenja okužb v zobozdravstveni ambulanti in uporabi osebne varovalne opreme (ustreznost, pravilna uporaba).

Izobraževanje je namenjeno mladim zobozdravnikom, da spoznajo dejavnike tveganja svojega poklica, izkušenim kolegom, da prepoznajo zdravstvene težave in preprečijo njihovo poslabšanje ter našim sodelavcem v zobozdravstvenem timu. Problematika je zelo pomembna in kaže na večjo potrebo po ozaveščanju, izobraževanju in preventivnem delovanju pri zobozdravnikih, da lahko ustvarimo pogoje prijaznega delovnega okolja, ki naj v najmanjši meri vpliva na zdravje.

Simpozij bo ovrednoten s točkami Zdravniške zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene in babiške nege.

Vljudno vas vabimo, da se zaradi omejenosti števila udeležencev na dogodek prijavite čim prej.

 

prim.dr. Diana Terlević Dabić, dr. dent. med.

predsednica programskega odbora

KAKO LAHKO ZOBOZDRAVNIK USPEŠNO OPRAVLJA SVOJ POKLIC IN OHRANI ZDRAVJE

POKLICNE BOLEZNI ZOBOZDRAVNIKOV IN Z NJIHOVIM DELOM POVEZANE BOLEZNI

etiopatogeneza, klinična slika, simptomi ter možnosti zdravljenja in preventive

Poklicne bolezni zobozdravnikov in z njihovim delom povezane bolezni so tema številnih strokovnih in znanstvenih člankov v svetovnih bazah podatkov in izpostavljajo pomembnost te problematike. Zobozdravstvo je eno od poklicev z visokim tveganjem za pojav teh bolezni. Podatkov o razširjenosti teh bolezni med slovenskimi zobozdravniki nimamo, kar ne pomeni, da jih ni. Problematika je zelo pomembna in kaže na večjo potrebo za ozaveščanjem, izobrazbo in preventivnim delovanjem pri zobozdravnikih. To je edina pot, da v zobozdravniški ordinaciji ustvarimo pogoje prijaznega delovnega okolja, ki naj v najmanjši meri vpliva na zdravje zobozdravnikov. Da delo vpliva na zobozdravnika je normalno, da je vpliv takšen da zbolimo je nedopustno.

Ozaveščanje tveganja pri postopkih dela in na delavnih mestih nam daje priložnost za načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje poklicnih in drugih bolezni povezanih z delom. Dejavnike tveganja lahko razdelimo na biološke ( mikroorganizmi in izpostavljenost okužbam), biomehanični, kemični, fizikalni in psihogeni.

Po podatkih iz ameriških raziskav je poklic splošnega zobozdravnika, oralnega kirurga in zobozdravstvene asistentke na prvem mestu po izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki ogrožajo zdravje. Vzroki za to so dolgotrajna izpostavljenost za poklic specifičnim snovem, mikroorganizmom oz. okužbam ter prisilni, nefiziološki in za zdravje škodljiv položaj telesa pri opravljanju poklica. Ugotavljajo, da en dolar vložen v preventivo vrne šest dolarjev v zdravstveno blagajno.

Ali o preventivi ne govorimo zato, ker ne stane nič? Za ugotavljanje diagnoze in zdravljenje ob zdravstvenih težav pa smo pripravljeni plačati veliko denarja.

Ali se zavedamo stresa na delovnem mestu in da preutrujenost vodi v slabšanje imunskega sistema, poslabšanje kognitivnih zmožnosti, depresijo, diabetes, debelost, rak in ne nazadnje prezgodnjo smrt. Po nekaterih raziskavah v Angliji imajo zobozdravniki najvišjo stopnjo samomora med zdravstvenimi delavci.

Kaj je poklicna bolezen?

Poklicne bolezni so tiste, ki jih nedvomno povzroči delo, vzročna povezava mora biti nedvomno dokazana. Če ni na seznamu poklicnih bolezni ne more biti priznana kot poklicna bolezen, ampak kot bolezen povezana z delom.

Po nekaterih raziskavah so med zobozdravniki najpogostejše poklicna naglušnost, poklicne kožne bolezni, poklicna mišično kostna obolenja.

Naj omenimo samo sidrom karpalnega kanala, najpogostejšo periferno neuropatija, ki ga ima veliko kolegov kot posledico dela v ordinaciji. V Evropi  je najpogosteje prijavljena poklicna bolezen sindrom karpalnega kanala, pri nas pa ni na seznamu poklicnih bolezni.

Dejavniki tveganja za sindrom karpalnega kanala so obremenitev na delovnem mestu (izpostavljenost lokalnim vibracijam več kot 15x na minuto pomeni do 5x večje tveganje), starost, spol ( ženske 3x bolj obolevajo), nosečnost, hormonska obolenja.

Kaj je bolezen povezana z delom?

61. člen ZVZD-1 pravi, da je bolezen povezana z delom bolezen pri kateri ima delovni proces oz. delovno okolje vlogo predisponirajočega (delavec je bolj dovzeten za to bolezen), ne pa vzročnega dejavnika za njen nastanek.

Združenje WDS v sodelovanju s Sekcijo za preventivno medicino SZD bo v mesecu marcu 2019 organiziralo simpozij o poklicnih boleznih zobozdravnikov in boleznih povezanih z zobozdravniškim delom. Namen simpozija je promocija zdravja pri zobozdravniškem delu. Povabili smo priznane strokovnjake iz področja medicine dela, prometa in športa, ortopedije, fiziatrije, kardiologije, infektologije, dermatologije, otorinolaringologije in okulistike, da nam osvetlijo zdravstvene vidike zobozdravniškega poklica. Govorili bomo tudi o poškodbah med delom v ordinaciji in kako jih preprečiti. Poseben poudarek pa bomo posvetili ergonomiji – ergonomskemu načrtovanju delovnega mesta in postopkov pri delu ter uporaba ergonomskega orodja, ki je najboljša preventiva v zobozdravniškem poklicu.

Izobraževanje je namenjeno tako mladim zobozdravnikom, ki šele stopajo na poklicno pot, da spoznajo dejavnike tveganja svojega poklica, kot kolegom, ki so na tej poti že nekaj časa in morda že imajo zdravstvene težave povezane z delom, da jih prepoznajo, in preprečijo njihovo poslabšanje. Ozaveščanje o dejavnikih tveganja  zobozdravniškega poklica je prvi korak, da jih preprečimo in tako ohranimo zdravje ki je predpogoj za uspešno opravljanje poklica za katerega smo se odločili.

Čas je denar in pri tem vsak dan bolj šteje čas, ki ga namenjamo sebi.

bottom of page